FRISÖRSAXEN

Saxstålet

Det finns många olika kvalitér på de legeringarr som man idag använder vid framställning av frisörsaxar, flera av dessa kvalitér ger eggen en dålig hållbarhet. Generellt kan man säga att de sämsta ståltyperna används av producenter från Pakistan och Kina. Producenter från Europa, Taiwan och USA använder ofta medelklassstål. De flesta japanska och koreanska producenterna använder det bästa och dyrbaraste stålet man kan få tag på. Generellt kan man säga att priset på din frisörsax styrs av stålets kvalité.

Producenter världen över säger ofta att deras saxar är tillverkade av japanskt stål. Detta är oftast fel. Även om de använder samma stålbeteckning (t. ex. 440C) är det sällan levrerat från Hitachi, som har det bästa 440C stål som går att få tag på.

Stål

Genom att tillsätta olika ståltyper i standardstålet uppnår man olika legeringar som stärker stålets motståndskraft mot korrosion och förbättrar hårdhet, seghet och bearbetbarhet. Beroende på vilka typer av stål som blandas och i vilka mängder, benämns de med olika beteckningar som t. ex. 440A, 440C, VG10, ATS314 etc.

Kol (C)

Kol är principiellt sett hårdheten i stålet. Ju högre kolhalt som är tillsatt (upp till 1,2%) desto hårdare blir stålet. Högre kolhalt ger en högre nivå av cermentit (Fe3C) och går under olika namn som t. ex. vitmetall.

Molybden (Mo)

Är en av de viktigaste tillsättningsämnena i stål. Molybden ökar stålets seghet och minska korrosionen vid kontakt med flera industrikemikalier och förhindrar på det viset att små hål uppstår i stålet. Molybden kortar också ner härdningstiden så att en god stressfri stål-struktur kan produceras.

Kobolt (Co)

Koboltsaxar, ofta benämnda Cobalt, finns i två typer: smitt stål och pulverstål, som även kallas sintrad metall. Pulverstålet ger möjlighet för ett maximalt koboltinnehåll, men har MYCKET lätt för att gå av, Pulverstålsaxarna har en enastående och bra klippegenskap. Pulverlegeringen med ett innehåll på ca. 50% kobolt ger en hårdhet på ca. 66-67 Rc. Smidda koboltsaxar är segare än sintrad metall, men har sällan mer än 10% koboltinnehåll, vilket gör dem mjukare med en hårdhet på ca. 58 Rc. På senare tid har man medvetet minskat ner koboltmängden därför att det lätt gick av flisor från eggen vid minsta lilla sammanstötning med hårda föremål. 

Mangan (Mn)

Ger stålet styrka och hårdhet. Mängden tillsatt mangan är beroende av stålets kolhalt. Ju högre kolhalt desto större effekt har manganet. Mangan är viktig för ytans finish, speciellt om stålet har ett högt sulfoinnehåll.

Krom (Cr)

Krom skyddar mot korrosion, ger högre värmemotstånd samt minskar segheten och hårdheten.

Vanadin (V)

Ger stålet seghet och motstånd mot metalträhet och korrosion.

Nickel (Ni)

Ökar korrosionsmotstånd och seghet. Tillåter ett högre innehåll av Krom vid härdning. Nickel kan tyvärr förosaka allergiproblem och saxar med högt nickelinnehåll bör ytbehandlas.

Fosfor (P) och sulfater

Finns i allt stål, som regel orenheter, men ibland blir det tillsatta i kontrollerade mängder för att uppnå en enklare bearbetbarhet av stålet.